(تصاویر) آبی که می کشد

بارش های سیلابی دو سه سال گذشته و هشدارهای پی در پی کارشناسان هواشناسی در این مدت کمترین توجه را از سوی مسئولان شهرستان تا به امروز داشته است. در این شرایط شاید بتوان تنها با اطلاع از اطلاعیه های احتمالی سیل در مناطق مختلف و همچنین در شرایطی که رودخانه ها، دره ها و رودخانه های تهران به دلیل بی تجربگی به حفظ جان و مال مردم کمک کرد. از سوی مقامات مختلف شهری و شهرداری، کاربری های دیگری ایجاد کرده اند، مانند تبدیل برخی از رودخانه ها و نهرهای قدیمی پایتخت به بزرگراه های فعال امروزی. در این گزارش تصویری به منظور بررسی چند نقطه ناامن از نظر احتمال سیلاب در هنگام بارندگی شدید، وضعیت، رودخانه ها و نهرهای باقی مانده در آن مناطق از جمله رودخانه دربند، رودخانه تیجریش، رودخانه میرداماد و رودخانه خیابان خواجه عبدالله انصاری و داستان ستارخان و گیشا مرور شده است. در شرایط کنونی می توان تاکید کرد که در چند سال گذشته بی برنامگی، نبود ایده های مناسب برای حفاظت از آب در برابر بارش های سیلابی که بتواند حداقل امکان احیای اراضی کشاورزی و حفظ آنها را اجرایی کند. زنده، عملیات خندق های دور از شهر در همی کند کد را را به میند تهران پژوهان است. حرکتی که علاوه بر ایجاد منطقه امن، راهی برای جلوگیری از ورود سیلاب به تهران بود، بیشتر قابل درک است.

Alina Bentley

کاوشگر. کارشناس سفر. متخصص قهوه. طرفدار تلویزیون عمومی متخصص پرشور بیکن. برگزار کننده آماتور محقق فرهنگ پاپ.

تماس با ما