جستجوی موتور اولویت ما نیست

«محمد رضوی زاده» رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اولویت این سازمان را خدمات آزمایشگاهی و نه موتور جستجو اعلام کرد. رضوی زاده همچنین بر فعالیت های گسترده ای که این سازمان در سال های گذشته در زمینه جستجوی موتوری انجام داده است، تاکید کرد.

به گزارش فتانا، رضوی زاده با تاکید بر اهمیت آماده سازی زیرساخت های تحقیقاتی و فنی موتور جستجوی بومی از طریق این پژوهشکده در آزمایشگاه جویشگر بومی، گفت: در رابطه با پروژه موتور جستجوی محلی در پژوهشگاه، کار گسترده ای انجام شده است. در سال های گذشته انجام شده است اما اکنون در اولویت نیست. خدمات ارائه شده توسط آزمایشگاه جویشگر است.»

مراسم تودیع و آموزش رئیس پژوهشگاه فضایی و پژوهشگاه ارتباطات

و زیاد کرد تعریف موتور کروگی بومی که کردی است; مثلاً بحث خط و زبان فارسی توسعه یابد. وی در این مورد ادامه داد: در حال حاضر پروژه اعتبار سنجی آزمایشگاهی و سنجش خط و زبان فارسی در پژوهشگاه در حال انجام است.

به گفته وی، تنها ارزیابی رشته خط و زبان فارسی در این آزمایشگاه مطرح نیست، توسعه ابزارها، محصولات و مراکز داده ای که در این زمینه مورد نیاز است به طور همزمان در این پژوهشکده انجام می شود.

جویشگر بومی نیمی شود

رضوی زاده در توضیح بیشتر گفت: اینطور نیست که پروژه بومی ها در پژوهشگاه تعطیل شود، اما در حال حاضر مسئولیت وزارت ارتباطات در قبال پژوهشگاه مشخص نشده است و مدیر اصلی این پروژه سازمان فناوری اطلاعات است.

بر اساس توضیحات رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این پژوهشگاه در حال حاضر در حال آماده سازی زیرساخت های تحقیقاتی و الزامات فنی برای توسعه پروژه موتور تحقیقاتی شامل مراکز داده، سکوها و بسترها در آزمایشگاه جوشگر بومی.

در فرآیند فعالیت موتورهای جستجوی محلی، موتور جستجوی محلی به طور رسمی در بهمن ماه 93 افتتاح شد و مربوط به یک شرکت خصوصی به نام دیتا پردازان است که با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران راه اندازی شد. سال 98 «امیر نظمی» دستیار وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در نشست خبریمراکز رتبه بندی کشوروی گفت: امروز مربوط به گروهی است که در دانشگاه امام حسین(ع) فعال است کل ارتش باید دوباره در مورد ادامه موتور جستجو تصمیم بگیرد. نظر من این است که اگر این موضوع به بخش خصوصی واگذار می شد و به جای کمک های مالی مستمر، رقابت در این زمینه شکل می گرفت، احتمالاً نتیجه بهتری داشتیم.

Gabriel Osborne

شیطان متعصب توییتر. حشره پرشور اینترنت. مبشر وب. ماون آبجو. پیشگام موسیقی.

تماس با ما