دبیرکل سازمان ملل متحد پیش از ماه رمضان خواستار اتحاد برای “ساختن جهانی صلح آمیز” شد |

ماه رمضان از این هفته آغاز می شود و توسط میلیون ها مسلمان در سراسر جهان جشن گرفته می شود. ماه – زمانی که روزه گرفتن از طلوع فجر تا غروب آفتاب واجب است – در اطراف هلال ماه شروع و به پایان می رسد، نمادی که در تزئینات ماه رمضان بسیار استفاده می شود.

روزه در همبستگی

دبیرکل سازمان ملل متحد در پیام ویدیویی خود به مناسبت ماه مبارک گفت که شخصاً به این ماه بازگشته است روزه در همبستگی، کاری که او به عنوان کمیساریای عالی برای پناهندگان آغاز کرد، عنوانی که از سال 2005 تا 2015 در اختیار داشت.

آقای گوترش گفت: “من هر ماه رمضان این افتخار را داشتم که از کشورهای مسلمان بازدید کنم، در همبستگی روزه بگیرم و با مردم نان بشکنم. متأسفانه بیماری همه گیر کووید-19 این کار را غیرممکن کرد، اما خوشحالم که امسال این سنت را از سر گرفتم.” .

دست در دست هم کار کنید

دبیرکل سازمان ملل متحد با استناد به قرآن کریم گفت: خداوند ملت ها و قبایل را آفرید تا یکدیگر را بشناسیم و از مردم خواست تادست در دست هم برای امنیت، کرامت و رفاه همه زنان و مردان کار کنید“.

وی با بیان اینکه با گذشت زمان از مصیبت‌ها و رنج‌ها، افکار و قلب او «با همه‌ای است که با تعارض، آوارگی و ترس مواجه می‌شوند»، نتیجه‌گیری کرد که باید از یکدیگر بیاموزیم و «با هم، جهانی صلح آمیز بسازید“.

Shirley Bond

خواننده Wannabe. ماون غذا. طرفدار فرهنگ پاپ علاقه مندان به تلویزیون درونگرا. تنظیم کننده. پیشگام موسیقی. متفکر معتبر.

تماس با ما