زرب ششت ازادی به فرشته و زفرانیه!

فرارو- قیمت مسکن در منطقه 9 تهران از سال 91 تا اسفند امسال بیش از 13 برابر شده است. در آن سال هر مترمربع مسکن در این منطقه به طور متوسط ​​دو میلیون و 500 هزار تومان ارزش داشت و اگر خانه های 100 متری را علامت گذاری می کردید، می توانستید با پرداخت 250 میلیون تومان آنها را خریداری کنید. کسانی که دست به چنین اقدامی زدند این فرصت را داشتند که همان خانه را در مردادماه امسال به قیمت سه میلیون و 320 هزار تومان بفروشند. این میزان رشد و توسعه از همه نقاط پایتخت حتی در منطقه بالاتر است.

خوابیدن روی زمین در بازار بر خلاف تصور مردم به طور کلی سود چندانی ندارد. سرمایه گذارانی که در این منطقه با اهداف کوتاه مدت خرید کرده اند، از ابتدای سال تاکنون حدود هشت درصد بازدهی را تجربه کرده اند که کمترین و کمترین بازدهی در کل شهر است، در حالی که به عنوان مثال، بازدهی مسکن در 19 این منطقه در مدت مشابه به بیش از 53 درصد رسیده است.در منطقه 20، قیمت مسکن از سال اول تا کنون بیش از 48 درصد رشد داشته است. در گزارش زیر که به کمک مرکز رسمی اطلاع رسانی آمار نوشته شده است به بررسی این گونه مسائل می پردازیم.

افزایش 10 برابری؛ منطقه یک و منطقه هشت است

بر اساس این گزارش، متوسط ​​قیمت هر مترمربع مسکن در منطقه از ابتدای سال تاکنون شش میلیون و 600 هزار تومان افزایش داشته است. در پایان سال گذشته با پرداخت 78 میلیون و 850 هزار تومان می توانستید خانه یک متری در منطقه خریداری کنید. باور کردنی نیست اما حدود 10 سال پیش در سال 1392 ارزش مسکن همین مبلغ هشت میلیون تومان بود. یعنی با پرداخت 800 میلیون می توانستید صاحب خانه ای در 100 متری منطقه یک شوید. در حال حاضر برای همین خانه باید 8.5 میلیارد پرداخت شود چرا که میانگین قیمت هر مترمربع خانه در منطقه به 85 میلیون و 450 هزار تومان رسیده است.

بررسی ها نشان می دهد قیمت مسکن در این منطقه از 3 میلیون و 900 هزار تومان به 40 میلیون و 600 هزار تومان رسیده است که تقریباً معادل رشد 10 برابری است. با این تفاوت که قیمت مسکن در این منطقه از ابتدای سال 27 درصد افزایش داشته است اما در همین مدت خانه های منطقه تنها هفت هشت درصد افزایش قیمت داشته است.

منطقه قیمت سال 1392 قیمت اسفند 1401 ارزش رشد در 10 سال بازگشت از ابتدای سال
یکی هشت میلیون تومان 85.45 میلیون تومان 10.68 بند 8.37 درصد
هشت 3.9 میلیون تومان 40.6 میلیون تومان 10.41 بند 38.1 درصد


افزایش 11 برابری؛ منطقه 6، 7، 10، 14، 16، 18، 22

خرید خانه در منطقه شش تهران در اسفندماه امسال به طور متوسط ​​متری 57 میلیون و 250 هزار تومان هزینه داشته است. این عدد از ابتدای سال 19.27 درصد رشد داشته است، اما اگر میانگین قیمت سال 2013 را در نظر بگیریم، به افزایش 11 برابری می رسیم. در آن سال هر مترمربع مسکن در منطقه تهران پنج میلیون و 200 هزار تومان قیمت داشت. در منطقه هفت قیمت مسکن بیشتر شد و از سه میلیون و 900 هزار تومان در سال 1392 به 40 میلیون و 600 هزار تومان در اسفند 1401 رسید. بر اساس این گزارش، قیمت مسکن در منطقه 10 به 11.6 و در منطقه 16 تهران به 11.7 افزایش یافته است. در منطقه 22 تهران قیمت خانه از سه میلیون و 750 هزار تومان در سال 1392، ابتدا به 33 میلیون و 300 هزار تومان در سال 1400 و سپس به 41 میلیون و 800 هزار تومان در اسفند 1401 افزایش یافت. اگر در سال 1391 یک خانه 100 متری در 22 چشمتان می خریدید برای خرید آن به حدود 375 میلیون نیاز داشتید اما امسال می توانستید همان خانه را 4 میلیارد و 180 میلیون بفروشید.

منطقه قیمت سال 1392 قیمت اسفند 1401 ارزش رشد در 10 سال بازگشت از ابتدای سال
هس 5.2 میلیون تومان 57.25 میلیون تومان 11 برابر است 19.27 درصد
هفته چهار میلیون تومان 46 میلیون تومان 11.5 بار 40.46 درصد
10 2.67 میلیون تومان 31.1 میلیون تومان 11.64 بند 44.65 درصد
14 2.95 میلیون تومان 32.4 میلیون تومان 10.98 پارت 32.79 درصد
16 2.21 میلیون تومان 25.2 میلیون تومان 11.4 بند 36.78 درصد
18 1.9 میلیون تومان 22.25 میلیون تومان 11.71 بند 40.38 درصد
22 3.75 میلیون تومان 41.8 میلیون تومان 11.14 بند 25.53 درصد


افزایش 12 برابری؛ برجانة سه، بنج، 11، 12، 13، 15، 17، 19، 20

میانگین قیمت مسکن در منطقه تهران در اسفندماه امسال 81 میلیون و 100 هزار تومان در هر متر مربع بوده است. این یک متر در سال 1392 سی و شش میلیون و 750 هزار تومان ارزش داشت. اگر در آن سال تمام تلاش خود را می کردید و صاحب خانه در متراژ 100 متر 3 نفر بود، باید 675 میلیون برای آن هزینه می کردید. در حال حاضر آن سرمایه گذاری فرضی باعث می شد پول شما 12 برابر شود و ارزش دارایی شما به حدود 8.1 میلیارد تومان برسد. قیمت مسکن در مناطق پنج، 11، 12، 13، 15، 17، 19 و 20 نیز از سال 91 تا 21 اسفند امسال افزایش یافته است. اگر در سال 1392 با پرداخت 215 میلیون تومان خانه 100 متری در منطقه 19 خریداری کرده بودید، ارزش سرمایه شما در پایان سال 1400 به 1.77 میلیارد افزایش می یافت و اگر مالکیت خانه را تا مرداد ماه امسال حفظ می کردید. ، سرمایه شما 2 افزایش می یافت به 7 میلیارد می رسد. خانه های منطقه 19 نیز با 53.6 درصد بیشترین نرخ رشد قیمت را از ابتدای سال تاکنون تجربه کرده اند. گویی گنجی زیر آنها بود.

منطقه قیمت سال 1392 قیمت اسفند 1401 ارزش رشد در 10 سال بازگشت از ابتدای سال
سه 6.75 میلیون تومان 81.1 میلیون تومان 12 بار 24.77 درصد
پنج 4.4 میلیون تومان 54.5 میلیون تومان 12.38 بند 36.25 درصد
11 2.7 میلیون تومان 32.7 میلیون تومان 12.11 بند 43.11 درصد
12 2.45 میلیون تومان 29.13 میلیون تومان 11.88 بند 41.41 درصد
13 3.4 میلیون تومان 41.75 میلیون تومان 12.27 بند 42.01 درصد
15 2.22 میلیون تومان 26.25 میلیون تومان 11.82 بند 43.53 درصد
17 1.93 میلیون تومان 23.7 میلیون تومان 12.27 درصد 35.82 درصد
19 2.15 میلیون تومان 27.2 میلیون تومان 12.65 پار 53.67 درصد
20 2.03 میلیون تومان 24.6 میلیون تومان 12.11 بند 49.19 درصد
21 2.71 میلیون تومان 34.4 میلیون تومان 12.68 بند 44.84 درصد


افزایش 13 برابری؛ منطقه 2، 4 و 9

بر اساس این گزارش، متوسط ​​قیمت مسکن در اسفندماه امسال در منطقه تهران 69 میلیون و 950 هزار تومان بوده است. بیایید آن را معادل 70 میلیون در نظر بگیریم تا محاسبات خود را ساده کنیم. یک سال پیش میانگین قیمت مسکن در این منطقه 58 میلیون و 400 هزار تومان بود. به این ترتیب کسانی که یک سال پیش دو خانه در این منطقه خریده بودند برای هر متر حدود 16 درصد کمتر پرداخت کردند. حالا بیایید به عقب برگردیم. در سال 1392 متوسط ​​قیمت مسکن در منطقه تهران متری پنج میلیون و 450 هزار تومان بوده است. بررسی ها نشان می دهد که قیمت خانه در این نقطه از تهران طی حدود 10 سال به 13 رسیده است. در مناطق 4، 9 و 21 نیز شاهد چنین توافقی هستیم.

قیمت یک خانه در منطقه چهار میلیون و 100 هزار تومان در سال 92 بوده است که می توانید خانه 100 متری را با قیمت 410 میلیون خریداری کنید. قیمت این خانه در پایان سال 1400 به سه میلیارد و 670 میلیون تومان رسید و در مرداد امسال به پنج میلیارد و 300 میلیون تومان افزایش یافت.

منطقه قیمت سال 1392 قیمت اسفند 1401 ارزش رشد در 10 سال بازگشت از ابتدای سال
دو 5.45 میلیون تومان 69.95 میلیون تومان برابر با 12.83 19.78 درصد
چهار 4.1 میلیون تومان 53 میلیون تومان 12.92 پار 44.41 درصد
9 2.5 میلیون تومان 33.2 میلیون تومان 13.28 بند 45.3 درصد

Shirley Bond

خواننده Wannabe. ماون غذا. طرفدار فرهنگ پاپ علاقه مندان به تلویزیون درونگرا. تنظیم کننده. پیشگام موسیقی. متفکر معتبر.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyخبربهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانdigital currency channelبهترین سالن زیبایی اصفهانdigital currency tutorialدانشگاهGuide to buying household appliances