گزارش کتبی پزشکی قانونی مهسا امینی به مجمع ارائه نشده است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در این شورا گفت: هنوز گزارش مکتوبی از مراقبت های پزشکی قانونی درباره مهسا امینی به شورا ارائه نشده است، به همین دلیل گزارش خود را به دادگاه ندادیم. “

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار با اشاره به آخرین بررسی های انجام شده در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در خصوص درگذشت مهسا امین اظهار داشت: از فرماندهان در حوزه های اداری، اورژانس و پزشکی دعوت به عمل آمد. توضیحاتی ارائه شد.

وی بیان کرد: فیلم ضبط شده در طول مسیر و در محلی که مهسا امین از هوش رفت، پرونده بررسی شد.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه روز گذشته کمیسیون شوراها، جمع کثیری از نمایندگان و مسئولان مربوطه حضور داشتند و اظهارات همه دستگاه ها اخذ شد.

جوکار بیان کرد: مدارک پزشکی مربوط به بیمارستان مهسا آمنی در دوران کودکی بررسی شد که حاکی از جراحی جمجمه و غده هیپوفیز وی بود و پرونده پزشکی وی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در شورای اسلامی اظهار داشت: مدارک پزشکی امین از بیمارستان کشف شده و تمامی اسناد و مدارک آماده ارائه گزارش نهایی است.

وی ادامه داد: یک نکته همچنان باقی است و آن اینکه هنوز گزارش پزشکی به صورت مکتوب و قانونی پیدا نشده است. تاکنون پزشکی قانونی گزارش خود را به صورت شفاهی ارائه کرده و نظرات پزشکان متخصص نیز اخذ شده است اما گزارش مکتوب نداریم.

جوکار گفت: امروز قرار بود گزارش کمیته در صحن دادگاه قرائت شود اما با توجه به اینکه هنوز گزارش کتبی و رسمی پزشکی به دست ما نرسیده نتوانستیم گزارش نهایی را به صحن دادگاه ارائه کنیم.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طبق گزارشاتی که به صورت رسمی در جلسات ارائه شده است، هیچ گونه آثار ضرب و شتم و یا شکستگی در هیچ قسمتی از بدن متوفی دیده نمی شود. معاینه ای که انجام شد

جوکار گاویت: گزارش پزشکی قانونی نیز کتبا اعلام شود تا بتوانیم گزارش نهایی را به دادگاه ارائه کنیم. این گزارش قطعا در جلسه عمومی خوانده می شود نه جلسه خصوصی.

Ainsley Murphy

بشارت دهنده آبجو Wannabe. نویسنده فداکار جنرال الکل نینجا. دانشجو. متخصص زامبی خالق مستقل متعصب سفر

تماس با ما